onsdag den 29. juni 2011

Den Tolv-lænkede Kæde mod spirituel uvidenhed

Den tolv-lænkede kæde der fortæller os om hvordan ting opstår, forandres og forgår i takt med årsager og omstændigheder, kan give os indsigt i altings sande natur. En sådan indsigt er samtidig et farvel til den spirituelle uvidenhed, der binder os i Samsara.

Nogen mennesker er naturligt præget af en slags gennemtrængende, aktiv visdom, som går fra tanke til handling uden unødvendig tøven. De viser tydeligt medfølelsens aktive aspekt, og man finder ikke det svageste spor af blødsødenhed eller misforstået venlighed hos dem. De er åbne, ligetil og ofte meget direkte i deres omgang med andre – de er nemme at være sammen med, for man ved hvad man får, så at sige.

Bagsiden af medaljen – for sådan en er der selvfølgelig også, eller var der ingen grund til at dedikere en særlig meditation til dem ;) – er at deres kreativitet og handlekraft af og til løber af med dem, så de tynges af en manisk travlhed. De er så travle, som husmoderen i den gamle vise:

Se her kommer mutter med kost og spand,

med skrubbe og klude og sæbevand,

nu bli’r der en plasken, en sjasken og tørren,

for påske og pinse og jul står for døren.

Hun gnider panelet med vaskeskind,

med rumpen i vejret og knæene ind,

for den som vil ligge lidt foran sin næste,

må styrte omkring som en hvirvelvind

For tiden er så kort, og det ku’ hænde,

hun kom for sent, for sent til livets ende

De vil så gerne sikre sig at alt bliver gjort – og gjort rigtigt. Derfor mener de, i deres selvoptagethed, at de selv må tage sig af det.

Læg også mærke til linjen: ”for den som vil ligge lidt foran sin næste…”. Det vil denne type mennesker gerne. Deres konkurrenceiver og konstante sammenligning af sig selv med andre medfører præstationsangst og utryghed. Der er altid en der er bedre end mig; altid en der er dygtigere, klogere, hurtigere, yngre, smartere, kærligere… og hvis ikke man finder fred med det, må man slæbe omkring med en tung fornemmelse af inkompetence. Det farligste for den slags personligheder, er udsigten til at fejle eller – gys – tabe. Derfor forsvarer de sig konstant, meget gerne ved at overtage kontrollen over alt, hvormed de forøger deres muligheder for at tabe, hvorfor de overtager endnu mere kontrol – og så videre, i én uendelighed.

Prøv at genkende disse træk i dig selv, og mærk hvordan de forvolder både glæde og sorg. Se hvordan dit overskud og din energi nogen gange er drevet af konkurrenceiver og angst for at andre kommer foran. Slæk lidt på dine ambitioner, hav tillid til at du er god nok, og gør plads for andre. Men glem aldrig at glæde dig over din energi og dit drive, og husk at det er din frygtløshed og styrke som vil hjælpe dig med at realisere dit fulde potentiale.

Man kan forvandle de uhensigtsmæssige aspekter gennem meditationer på den Tolv-lænkede kæde. Den fortæller så tydeligt hvordan ting opstår og forgår i overensstemmelse med årsager og omstændigheder, og den antyder hvor komplekst sammenspillet er. Uanset hvor hårdt man prøver, vil man aldrig kunne kontrollere alt…

lørdag den 25. juni 2011

De fem elementer mod falsk selvopfattelse

Meditationen på de fem elementer er en meditation som sigter mod indsigt i Ikke-Selv. Der er intet der er ’dig’, intet du kan eje eller kontrollere, intet at læne sig op ad – det har de fleste af os hørt tit nok, men meditationen på de fem elementer giver os mulighed for at få en direkte erkendelse denne sandhed. Det er en særligt god meditation for dem som er præget af stolthed, og stolthedens følgesvend: mindreværdsfølelse. Stolte mennesker kommer nemt til at føle sig utilstrækkelige og underlegne, måske fordi de konstant har behov for at have noget at binde deres stolthed op på. Ingen af os er 100 % perfekte 100% af tiden, og det har stolte mennesker det svært med. Med en falsk opfattelse af sig selv, fting, forhold, opmærksomhed, eller af ikke at få nok, og derfor skraber man til sig - erte.

ov - man gen kte erkendelse denne sår man også nemt den ide at man selv er noget helt særligt; at man på en eller anden måde er noget andet eller mere end andre, og dermed også mere ’værdig’. Det leder nemt til at man kommer til at sætte sig selv og sine egne behov over andre og deres behov – man glemmer at vi alle er end, i det at vi alle ønsker glæde, og ønsker at undgå sorg og smerte. Det mest almindelige forsvar for disse personlighedstyper er arrogance. Kan man skabe distance til andre gennem arrogance, slår man to fluer med ét smæk: man får tydeligt vist andre at de er langt mindre værd end én selv ved at lægge afstand til dem, og samtidig fremhæver man sin egen overlegenhed.

Med en falsk selvopfattelse frygter de fleste ikke at få nok, og derfor skraber de til sig – af ting, forhold, eller opmærksomhed. Det er også hos denne type mennesker vi oftest møder den spirituelle materialisme: trangen til at ville ’have noget ud af’ sin spirituelle praksis, i stedet for bare at lade praksissen være hvad den er.

Med den rette praksis kan denne falske selvopfattelse forvandles til en ligevægtig visdom, der ser det bedste i alt. Det kan blive til en visdom der ser potentialer og muligheder, og ser at alle er lige værdige; at ’jeg’ ikke er speciel! Der ligger også stor glæde og påskønnelse i stolthedens energi, en passion som omfatter hele verden, og som beriger verden i alle dens aspekter.

Se disse træk i dig selv, og mærk hvordan de forvolder både glæde og sorg. Bemærk overfloden i livet – rigdommen i dig, og rigdommen omkring dig, og stol trygt på, at der er nok til alle. Den tomhed der opstår når du ikke får de ting eller den opmærksomhed du ønsker er ikke nødvendigvis farlig; måske er den der bare. Bliv venner med tomheden og med din stolthed, så du kan se hvordan der ikke er grænser mellem ’dig’ og ’andre’, og tillidsfuldt kan give frit. Når du opgiver alle ideer om ejerskab, når du ser at der ikke er nogen der kan eje, og intet der kan ejes, vinder du alt.

onsdag den 22. juni 2011

Gyo

Nu tager jeg afsted på gyo; den årlige præstetræning. Jeg har gjort mit bedste for at forprogrammere et par hilsner undervejs, så bloggen ikke komme til at ligge helt død hen, men enhver der kender mig, vil vide at det er overmåde tvivlsomt om det er lykkedes mig…men om computer-guden (eller EDB-trolden) vil, følger fortsættelserne på min lille serie om de fem klassiske meditationer altså i de næste uger J

Som altid, inden jeg tager på gyo, er jeg fyldt med følelser. Følelser af glæde, af forventning, af savn (lidt på forhånd, bare for at være på den sikre side), og af ren, uforfalsket frygt.

Gyo vækker mange følelser i mig, og oven i købet er det en lejlighed til rent faktisk at se disse følelser som de opstår og forgår. Der er ingen grund til at spilde tid på at analysere dem, eller prøve at tillægge dem mening udover øjeblikkets, men det at livet på gyo i så høj grad er begrænset; at der er så få valg, og så få forstyrrelser, gør at det bliver meget tydeligt hvornår følelser opstår og forgår. Jeg kan huske et år jeg talte med en af mine søde kolleger om det. Vi sludrede lidt om hvordan vi havde det; jeg havde set ham fælde en tåre under morgenmeditationen. Det var hans første år, så jeg ville sikre mig at han var ok. Selvom han havde utroligt mange års virkelig solid praksis i bagagen, kan gyo være overvældende! Men han havde tydeligvis fattet pointen, lige fra start. Han smilede lunt, og sagde: ”Wush – emotion!”. Hverken mere eller mindre. Bare ”emotion”. Og det er jo bare det, det er! Derfor var vi også nogen der gik og nynnede ”It’s just emotion, taking me over…”, hele sidste år.

fredag den 17. juni 2011

Åndedrætsmeditation mod distraktion

Åndedrætsmeditationen er en meditation som sigter mod indsigt i det rene sind, uden forhindringer og distraktioner.

Nogen mennesker er præget af en altgennemtrængende, altomfattende visdom, og har naturlige anlæg for ren væren. De er rummelige, og værdsætter enkelhed. De har enten nemt ved at holde fokus på én ting, eller også har de i hvert fald indset, at det at kunne holde fokus er vigtigt. De drives ofte af et ønske om at gøre ikke-noget, og er gode til at acceptere de ting der er, om de så er tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende.

Det lyder jo alt sammen vældig godt – og det er det også (!) – men der følger almindeligvis en række problemer med. Det for eksempel være sløvhed eller ligegyldighed; accept vendt på hovedet. De er tit mestre i fortrængning og benægtelse. Det er nemlig to vældig gode redskaber til at skabe en (falsk) ro om sig. Meget ofte vender vi os fra vores udfordringer, når de bliver for store. Hvis vi i stedet kan vende os mod dem, kan der ligge stor frihed i det, og ’belønningen’ kan være at vores usikkerhed forsvinder, og vi får fornyet handlekraft. Når vi vender os væk fra vores udfordringer, kommer vi til at frygte andres indtrængen, ganske enkelt fordi vi ikke gider verden og dens rod – vores lille salighedsbobbel er langt sjovere. Derfor er den mest anvendte forsvarsmetode for denne personlighedstype da også at de lukker af og oversimplificerer.

Hvis du har lyst til at gøre op dette kompleks, og trække på dets positive kvaliteter, kan du se på disse træk i dig selv. Du kan mærke hvordan de forvolder både glæde og sorg. Se hvordan du nogen gange trækker dig ind i dig selv når verden bliver skræmmende og overvældende. Prøv i stedet at rumme din frygt og dit ubehag, så dit sind kan udvides, og du igen kan få øje på altings skønne natur – så du kan hvile i væren, uden at føle behov for beskyttelse. Livet er finest når det bare er – ikke når det er så enkelt som du ønsker det. Perfekt er ikke nødvendigvis komfortabelt!

Den klassiske meditation på åndedrættet tillader dig at dyrke de styrker der ligger under problemerne, og trække dem frem i lyset.

onsdag den 15. juni 2011

Fem personlighedstyper

Ud fra kendskabet til de fem klassiske meditationer, og til de ’gifte’ de skal forvandle til ’god medicin’, kan man måske, lidt groft, og hele tiden med klar viden om, at alt er under konstant forandring, udskille fem personlighedstyper, som er præget af dels disse problemer, dels af deres positive træk. Der er nemlig altid en brugbar side af de følelser vi ellers kender som uhensigtsmæssige, og det er den vi prøver at trække frem gennem de fem klassiske meditationer.

Alle mennesker kender formentlig til de problemer, der skabes når giftene får lov at forblive gifte. Alle kender til distraktion, falsk selvopfattelse, uvidenhed, begær og vrede. Alle oplever disse fænomener fra tid til anden, men typisk vil man opleve en eller to af dem oftere end de andre. Derfor er der ikke nogen af de fem klassiske meditationer som er overflødige. Det er ikke sådan at man kan sige at man ALDRIG oplever det ene eller det andet problemkompleks – alle kommer til at opleve distraktion, falsk selvopfattelse, uvidenhed, begær og vrede, men som sagt vil nogen opleve visse af dem oftere end andre. Jo tydeligere billedet er, jo nemmere at det at finde ud af hvor man skal starte!

Meditationerne virker dels som modgifte mod specifikke problemer, dels som næring til disse problemers værdifulde aspekter.

Hvis man fx let bliver distraheret, ikke kan holde fokus og måske bliver lidt sløv, er man samtidig almindeligvis vældig god til at kunne holde ud at gøre ’ikke-noget’ – til at kunne acceptere tingenes tilstand. Åndedrætsmeditation trækker det bedste frem i en.

Hvis stolthed og falsk selvopfattelse er ens typiske problem, så bunder det faktisk tit i en evne til at glæde sig; til at værdsætte alt hvad der er - og man er god til at se muligheder. Her kan indsigt i, hvad et menneske egentlig ER, nemlig en konstant foranderlig sammensætning af de fem elementer, være en hjælp til at få et sandere selvbillede, så man kan bruge sin glæde friere.

Er man grundlæggende uvidende, og ikke kan gennemskue (eller kommer til at glemme) hvordan alting opstår og forgår på grund af årsager og omstændigheder, er prisen tit at man bliver et manisk travlt konkurrencemenneske, som skal kontrollere alt. Til gengæld kan man som regel nyde godt af at være handlekraftig, og at være åben, tydelig og direkte i sin omgang med andre. Meditation på årsagssammenhænge, som fx den 12-lænkede kæde, kan hjælpe en til at gennemskue tingene, og give slip.

Begær og tilknytning bærer samtidig muligheden for en stærk, medfølende hengivenhed – og er man meget begærlig, er man så sandelig også i stand til at skelne godt fra skidt. Meditation på død og forgængelighed gør det klart, at der til syvende og sidst ikke er noget der er værd at begære.

Og endelig; hvis man er præget af vrede, vil man samtidig typisk have en stærk retfærdighedssans, og en klar analyseevne. Metta opløser vreden, og udvikler i stedet medfølelse.

Når man arbejder med de forskellige hindringer, skal man huske at det kræver mod og åbenhed. Man skal turde at åbne sig fuldkommen for den energi der er i hindringen, uanset hvor farligt det måtte føles. Mange af disse energier er nogle som vi eller andre har dømt ’uønskede’, men for at kunne forvandle dem skal vi først lære dem helt at kende. Så bed alle indre stemmer klappe i, og overgiv dig til det på godt og ondt.

Bemærk også at du IKKE skal kæmpe mod forhindringerne. Hvis man fx kæmper mod begær – vil ikke begære – skaber man et nyt begær. Se i stedet sandheden om begær, så forsvinder det, helt af sig selv, uden kamp.

søndag den 12. juni 2011

De fem klassiske meditationer

Der findes fem typer af problemer, som præger os alle i større eller mindre grad, og fem meditationer, der afhjælper disse problemer. Vi har arbejdet en del med disse meditationer i sanghaen, både på retreats og under vores sanghaaftner.

Som regel er den første hindring vi kigger på distraktion. Hvis man ikke kan samle sig om en opgave, hvordan skal man så kunne koncentrere sig længe nok til at få fuld indsigt i sindets sande natur? For at skabe koncentration, kan man lave en helt klassisk åndedrætsmeditation.

Derefter ser vi typisk på selvbedrag eller falsk selvopfattelse. Selvom vi måske ved bedre, rent intellektuelt, har vi ofte en subtil tro på en eller anden form for kerne eller evighed i os. En meditation som kan hjælpe til at fjerne denne forkerte ide, er meditation på de fem elementer. Man ser på de fem elementer et menneske er sammensat af, og ser hvorledes der ikke er nogen af dem der kan kaldes ’mig’ eller ’mit’. Falsk selvopfattelse er en form for uvidenhed, som bygger på en helt grundlæggende tåbelighed: en opfattelse som går imod alt hvad vi oplever.

Spirituel uvidenhed er en af de fem hindringer, fordi den danner grobund for begær, vrede og lidelse, og også for den stadige skabelse af karma. Den tolv-lænkede kæde beskriver hvordan vi skaber enten lidelse eller frihed fra lidelse, når vi baserer os på henholdsvis uvidenhed og indsigt. Kæden viser hvordan intet opstår ud af det blå; der ligger årsager og omstændigheder bag alt, og ændrer vi årsagerne, vil resultatet blive et andet. Hvis det overhovedet giver mening at tale om en kerne i buddhismen, en slags ’grunddoktrin’, må det være ideen om afhængig oprindelse, bl.a. som den præsenteres i den tolv-lænkede kæde, og meditation på denne doktrin vil hjælpe til at indse hvordan lidelse er et aktivt valg; noget vi selv skal gøre os umage med at skabe.

Dernæst taler vi om begær. Begær er roden til al vores smerte og den overvældende grundlæggende utilfredshed der altid ligger på lur, selv under den største glædesrus. Begær binder os i livets cyklus, hvad enten vi foretrækker at se det som en cyklus der spænder over flere liv, eller vi ser det som en proces der konstant udfoldes, fra det ene øjeblik til det andet. Man kan også sige, at hvis det er uvidenhed der holder os i livets og dødens cyklus, så er det begær der smeder de lænker der binder os. En hjælp til at overvinde begær er virkelig at se, at erkende alle tings forgængelighed. Når det bliver tydeligt at alt hvad der opstår også vil forandres og forgå, mister begæret sin kraft. Den klassiske meditation til at skabe grundlag for indsigt i forgængelighed er meditation på død.

Den sidste forhindring er vrede. Vrede er en forhindring som tager mange former. Den nemmest genkendelige er selvfølgelig det tydelige raseri, men ligeså skadelige former for vrede kan være sværere at få øje på: selvhad, uforsonlighed, den passive, selvretfærdige aggression, eller retfærdig harme. Vrede skaber tumult og oprør i sindet, og når man er prisgivet sin egen vrede, kan man på ingen måde tale om egentlig frihed. Modgiften mod vrede er metta: meditation på kærlig venlighed.

De fem meditationer er ikke en fremadskridende proces: distraktion – tjek, falsk selvopfattelse – tjek. Alle fem forhindringer findes typisk i os, enten manifesteret eller latent, igennem længere tid (i princippet indtil vores oplysning). Derfor arbejder man ikke med én af dem til man er færdig – det er en dynamisk proces, hvor man bruger den tid der skal til for at lære meditationerne godt at kende, og derefter bruger dem, når man opdager at der er grund til det..

torsdag den 9. juni 2011

Taknemmelighed IV

Jeg er så taknemmelig for min mor. I de traditionelle metta meditationer starter man ofte med sin mor, fordi det er en god ide at starte med det nemmeste. Ens mor er nem at føle kærlighed overfor, for hun er den der har givet en livet, og har næret og beskyttet en.

Jeg er også meget taknemmelig fordi min mor hver gang, uden undtagelse, rejser sig når sygdom eller sorg truer med at tynge hende til jorden. Hun er som et smidigt træ der bøjer sig for vinden, men ikke knækker, eller som den tumlingedukke min lillebror holdt så meget af da han var lille: en skriggul plasticdukke (det var i 70’erne: alt var plastic i voldsomme farver, og drenge skulle pinedød lege med dukker. Han fik først et legetøjsgevær da min mor blev træt af at se ham skyde på alt der bevægede sig med sin træpind, og bøjede sig for hans krigeriske natur). Hans dukke var kuglerund: en lille kugle, ansigtet, ovenpå en stor kugle, kroppen. Den var tung i bunden, så når min bror slog den omkuld, rejste den sig straks, og vippede – nogen gange uroligt (når han blev alt for ihærdig i sin leg), og andre gange blidt. Men hver gang fandt den tilbage til sit eget tyngdepunkt: den kunne ikke væltes. Sådan er min mor, og det er jeg meget taknemmelig for.

onsdag den 8. juni 2011

En undskyldning

Jeg vil gerne have lov at sende en undskyldning til jer som kom til Slagslunde i går aftes for at deltage i sanghamødet. I kom nemlig til en lukket dør – eller rettere; I kom til en åben dør, men en tom hondo. Det er jeg virkelig ked af. Jeg blev opholdt i lufthavnen, fordi min søn var forsvundet på sin tur fra Long Beach i Californien til Kastrup – og ingen kunne hjælpe os med at finde ud af hvor han var. Heldigvis dukkede han op til sidst, men det var efter fire hårde timer, hvor jeg fik lejlighed til at blive konfronteret med både tilknytning, begær og lidelse.

Normalt burde det ikke kunne ske at folk kommer til et arrangement uden at der er en til at tage sig af dem, eller i det mindste til at beklage og forklare aflysningen. Det er blandt andet for at undgå noget sådant at vi helst er flere om at lede en gruppe, men desværre svigtede vores system i går. Jeg er rigtig ked af, at det skulle gå ud over jer, og håber at I alligevel har mod på at dukke op næste tirsdag (hvor vi i øvrigt afholder ekstraordinær generalforsamling efter meditationen – og afrunder arbejdet med de fem klassiske meditationer).

søndag den 5. juni 2011

Min praksis

Min praksis udvikler sig konstant. Nogen gange er den meget omfattende; andre gange er den knap så omfattende. Det der vigtigt for mig, er at den altid er der – at den er mit liv.

Det har den selvfølgelig ikke altid været. Da jeg først mødte buddhismen, skulle jeg tage tilløb i årevis, før jeg besluttede at integrere den i mit liv. Selv da beslutningen var truffet, gik der tid før jeg havde fået indarbejdet en daglig praksis så godt, at det blev en helt naturlig del af mit liv.

Lige nu er min praksis meget levende, og ret omfattende. Jeg har afsat fem timer hver dag til arbejds-praksis: forskellige former for arbejde for sanghaen, for eksempel i form af rengøring af hondoen og de tilhørende lokaler, planlægning af aktiviteter, skrivning, oversættelser, og det jeg nok i virkeligheden holder allermest af: det såkaldte pastorale ansvar – samtaler med andre praktiserende, hvor jeg, efter bedste evne, støtter dem i deres praksis, og til gengæld modtager en konstant strøm af inspiration.

Selve min personlige praksis fylder også en del. For nogen tid siden skrev min sensei om muslimernes tradition med fem daglige bønner, og kort efter det deltog jeg i en interreligiøs debat, hvor den muslimske deltager talte så smukt og rørende om det han kaldte ’sine fem daglige møder med Gud’. Nu har jeg jo ikke lige nogen Gud jeg har brug for møder med, men jeg nyder i høj grad at sætte tid af til møder med min Buddhanatur; mit eget potentiale for Buddhaens oplysning. Så det gør jeg. Fem gange hver dag lader jeg mig selv træde ind i det hellige rum, jeg skaber med min egen hengivenhed overfor dette fantastiske potentiale, for denne vidunderlige mulighed.

Om morgenen nyder jeg at starte dagen med at chante Hjerte Sutraen. Den giver mig en god start, og minder mig om, at ting sker, som de sker. Den minder mig om, at de gode ting der sker, er ligeså forgængelig som de ting jeg opfatter som dårlige – og at jeg skaber smerte og uro for mig selv, hvis jeg knytter mig til nogen af dem, og forestiller mig at de er evige, eller at jeg skal kunne kontrollere dem. I løbet af formiddagen sætter jeg tid af til en længere praksis-periode, hvor jeg typisk laver Juhachido (en herlig esoterisk ceremoni), Shodo (kalligrafering), eller sidder Shikan (en kombination af beroligende meditation og indsigtsmeditation). Ved middagstid går jeg en tur, hvor jeg chanter Vajrasattva mantraet, og også gerne forsøger at indfange Buddhanaturens mange manifestationer gennem en kameralinse. Når dagen går på hæld sætter jeg mig for mig selv og chanter Fudo Myo-o’s mantra, dels for at minde mig selv om den sande medfølelses aktive aspekt, dels for at sikre mig at eventuelle frustrationer fra dagens dont ikke bæres med over i familiens tid om aftenen. Det sidste jeg gør, inden jeg sover, er at chante dharanis, og sende metta til alle levende væsner.

Sådan ser det ud lige nu – lige om lidt er det anderledes ;)

torsdag den 2. juni 2011

Taknemmelighed III

Min svigerfar er noget helt særligt. Hele min familie er vidunderlig, men lige nu er det svigerfar der fylder mest. Jeg ser ham hver dag, bortset fra de sjældne tilfælde hvor han nupper sig en halv fridag (det er typisk for at komme til læge eller tandlæge, eller fordi han skal hjælpe sine andre børn og svigerbørn – aldrig fordi han skal sove længe, eller på andre måder tage sig tid til at nyde sit ellers velfortjente otium). Svigerfar hjælper os nemlig med at give vores dejlige hjem en ganske omfattende overhaling; der skal bygges om, repareres, males, anlægges ny indkørsel og graves slanger ned til jordvarme – og svigerfar klarer det hele. Og ind imellem, når solen skinner og han er tilfreds med det arbejde han har udført, så mødes vi ude i gården til en kold øl og lidt syndefuld hygge… Jeg håber at svigerfar kan blive i mit liv mange år endnu. Sikkert er det, at han har sat sit fingeraftryk og efterladt sig mange minder herude.